Białki (Bielky) to niewielka wieś założona przed 1540 rokiem. Miejscowość ta, położona wśród lasów, łąk i pól, jest najdalej wysuniętą na północ wsią Gminy Narew. Niedaleko Białek przepływa rzeczka Małynka. Białki zamieszkuje około 40 osób, których podstawowym zajęciem i źródłem dochodów jest rolnictwo.

BiałkiBiałki

Duża odległość od głównych tras komunikacyjnych, a co za tym idzie, cisza, spokój, bliskość natury zachęcają do odwiedzenia tej wsi, zatrzymania się na chwilę i podziwiania piękna podlaskiej przyrody. Miejscowość znajduje się na Szlaku Świątyń Prawosławnych.

WIRTUALNA WYCIECZKA (Google Street View)