Koweła jest dawną wsią leśnictwa bielskiego. Najprawdopodobniej założona została w I połowie XVIII wieku. W Kowele znajduje się 15 zamieszkałych domostw. Z niespełna 50 mieszkańców większość zajmuje się uprawą roli i hodowlą zwierząt gospodarskich. Koweła usytuowana jest w południowej części Gminy Narew, niecałe 4 km od trasy Narew – Hajnówka.

Koweła

Do Koweły można wstąpić podążając Szlakiem Prawosławnych Świątyń, gdyż leży ona niedaleko przebiegu trasy tegoż szlaku. Miejscowi ludzie z pewnością chętnie opowiedzą o niezwykle ciekawej kulturze prawosławia, o ich życiu i wiejskich obyczajach.