Ogrodniki to dawna wieś bojarska, założona prawdopodobnie w XV wieku, kiedy to nad rzeką Hoźną osadzono bojarów zamku bielskiego. Rzeka Hoźna, będąca prawym dopływem Narwi, obecnie nosi nazwę Ruda. Nazwa rzeki powstała na początku XIX wieku od nazwy uroczyska Rudnica. W roku 1676 wieś przyjęła nazwę Ogrodniki. Jest to nazwa służebna. Osada zorganizowana została zapewne jako wieś przy dworze Hoźna, w której to wsi mieszkali najprawdopodobniej ogrodnicy służący na tymże dworze.

OgrodnikiOgrodniki 

Ogrodniki leżą w północnej części Gminy Narew. Tę uroczą wieś zamieszkuje około 70 osób. Przyciągać tu mogą nie tylko przepiękne krajobrazy lasów, pól i łąk otaczających miejscowość. Ogrodniki to jedna z wsi Gminy Narew, w której zobaczyć można wiele dobrze zachowanych drewnianych budynków, zarówno mieszkalnych jak i gospodarskich, o charakterystycznej dla Podlasia architekturze, niespotykanej w żadnym innym regionie Polski. Fascynujące może też okazać się spotkanie z niezwykle otwartymi i gościnnymi miejscowymi ludźmi, którzy chętnie opowiedzą o swojej wsi, życiu w niej i kultywowanych tu zwyczajach i obyczajach podlaskich.