Saki to dawna wieś bojarska, założona prawdopodobnie w XV wieku; niektóre źródła archiwalne podają dokładną datę – rok 1576. Bojarzy, będący drobną szlachtą ruską, osadzani byli tu dla utrzymania dróg, zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym a także podtrzymywania kontaktów miedzy dworami. W XV wieku na terenie obecnej Gminy Narew powstało wiele wsi bojarskich. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od nazwiska bojara Saka, który pod koniec XV wieku osiedlił się wraz z bratem nad rzeką Małunicą (obecnie rzeka Małynka).

Wieś Saki położona jest w północnej części Gminy Narew, w pobliżu wspomnianej już rzeczki Małynki, będącej dopływem Narwi. Jest to miejscowość położona pośród lasów, z dala od hałaśliwych tras komunikacyjnych, można powiedzieć, że na uboczu. Należałoby zaznaczyć, iż Saki są jedną z miejscowości leżących na Szlaku Świątyń Prawosławnych, i chociaż we wsi nie ma cerkwi, to warto tu zajrzeć i poznać ciekawą kulturę prawosławia chociażby poprzez rozmowę z miejscowymi ludźmi.