Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo UElogo PROWlogo leaderlogo leader pl

Projekt „Modernizacja parku w miejscowości Narew”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

We wrześniu 2014 roku Gmina Narew zakończyła modernizację parku w Narwi w ramach projektu pn. „Modernizacja parku w miejscowości Narew”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Zmodernizowany park w Narwi

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej i poprawa wizerunku miejscowości Narew poprzez modernizację i zagospodarowanie terenu parku w centrum miejscowości. W ramach projektu wykonano następujące prace:

  • Wykonanie nowych chodników parkowych.
  • Montaż nowych ławek (14 szt.), koszy (14 szt.) oraz donic na kwiaty (5 szt.).
  • Wykonanie ogrodzenia wokół parku.
  • Nasadzenie zieleni.

Zmodernizowany park w Narwi

Całkowita wartość projektu wynosi 90.268,50 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 73.389,02 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 58.711 zł, wkład własny Gminy Narew to 31.557,50 zł.

GALERIA ZDJĘĆ