W dniu 1 września 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zostali powitani przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Jerzego Ostapczuka. Na zakończenie uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016