Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Narwi w dniach poprzedzających święto Ziemi uczestniczyli w pogadance poświęconej ochronie przyrody. Następnie wspólnie z rodzicami wykonywali na ten temat plakaty.

Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Dnia 22 kwietnia 2016 roku plakaty zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu. Młodzież chętnie oglądała prace uczniów i pogłębiała wiedzę o przyrodzie. W Dniu Ziemi uczniowie w/w klas przystąpili do pisania testu ekologicznego. Laureaci testu oraz prac plastycznych otrzymają nagrody.

Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Opracowanie materiału:
Nadzieja Osipiuk
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi