W piątek, 11 listopada 2022 r. z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w miejscowości Narew odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości.

            W uroczystości wzięli udział:

 • Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi, ks. Krzysztof Dobrogowski;
 • Kanclerz. prał. dr Zbigniew Rostkowski;
 • Proboszcz Parafii Prawosławnej w Narwi, ks. mitrat prot. Michał Dudicz;
 • Wikariusz Parafii Prawosławnej w Narwi, ks. prot. Bogumił Korniluk
 • Wójt Gminy Narew, Pan Andrzej Pleskowicz;
 • Sekretarz Gminy Narew, Pani Joanna Majewska;
 • Skarbnik Gminy Narew, Pani Ewelina Karpiuk,
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, Pani Elżbieta Lewicka;
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Pan Jerzy Ostapczuk;
 • Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Pani Maria Leszczyńska;
 • Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Pani Agata Smoktunowicz wraz z pracownikami;
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, Pani Anna Andrzejuk-Sawicka;
 • Przewodnicząca Rady Gminy Narew, Pani Aneta Leonowicz;
 • Funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Generał Brygady w Korpusie Oficerów ABW, w latach 2013–2015 szef ABW,

           Pan Dariusz Łuczak;

 • Przedstawiciele służb mundurowych: służby więziennej, policji, państwowej straży pożarnej oraz straży granicznej

          Obchody rozpoczęto od nabożeństwa w intencji Ojczyzny odprawionego w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława w Narwi przez ks. Krzysztofa Dobrogowskiego oraz kanclerza ks. prał. Zbigniewa Rostkowskiego.

          Licznie zebrani wysłuchali patriotycznego montażu słowno-muzycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Oprawę wokalną zaprezentował również chór Parafii Prawosławnej „Chabry” pod kierownictwem znanej i cenionej w podlaskim świecie muzyki świeckiej i sakralnej, dyrygentki – Pani Ałły Kamieńskiej.

          Po mszy świętej duchowni, samorządowcy, zaproszeni goście oraz uczestnicy Mszy Świętej złożyli kwiaty pod pomnikiem st. strzelca Juliana Kupcewicza, żołnierza 3 kompanii Pułku Strzelców Wileńskich, poległego w dniu 25 lipca 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej znajdującego się na terenie Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi.

          Kolejnymi punktami na mapie miejsc pamięci były:

 • obelisk znajdujący się w centrum Narwi, upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;
 • pomnik w hołdzie Powstańców Styczniowych z 1863 r. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
 • tablica upamiętniająca gen. dyw. Mirona Chodakowskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego tragicznie zmarłego w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem;
 • miejsce upamiętniające powstańców styczniowych z pobliskiego Dworu Hoźna, jednego z bardzo ważnych ośrodków niepodległościowych.

         W każdym z tych miejsc złożono kwiaty w geście wdzięczności za dar wiary, tradycji i wolności dla naszych przodków. W ślad za słowami Jana Pawła II: „Naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy i niech tak już będzie zawsze.”

Wójt Gminy Narew, serdecznie dziękuje wszystkim zebranym za obecność.

         Pamiętajmy - kultywowanie pamięci o bohaterach walczących o niepodległość, przekazywanie kolejnym pokoleniom prawdy historycznej oraz niedopuszczanie do jej zatarcia lub zniekształcania to nasz obywatelski obowiązek.

 

 GALERIA ZDJĘĆ