18 lipca 2005 roku minęła piąta rocznica śmierci wybitnej reżyserki i dokumentalistki Tamary Sołoniewicz. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zorganizowała spotkanie pod hasłem "PASJA I ŻYCIE" poświęcone twórczości Tamary Sołoniewicz, które odbyło się 6 września 2005 roku w sali wykładowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Twórczość Tamary SołoniewiczTwórczość Tamary Sołoniewicz

Na uroczystości znalazły się osoby, które znały i bezpośrednio współpracowały z Tamarą oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum w Narwi.

Twórczość Tamary SołoniewiczTwórczość Tamary Sołoniewicz 

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości przez Panią Annę Andrzejuk - Sawicką - dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli i wysłuchali prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Tamary Sołoniewicz, którą wspólnie poprowadzili Magda Dudzicz - uczennica Publicznego Gimnazjum w Narwi oraz student Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku Janusz Rusaczyk - pomysłodawca imprezy. Po zakończeniu prezentacji zostały wyświetlone trzy filmy autorstwa Tamary Sołoniewicz: "Czy słyszysz jak płacze ziemia", "Dotyk", "Andrzej i Mania", które publiczność obejrzała z wielkim zainteresowaniem, a nawet wzruszeniem. Pomiędzy seansami usłyszeć można było piosenki białoruskie w wykonaniu Marzeny Rusaczyk, Magdy Dudzicz oraz zespołu RAMONKA z Narwiańskiego Ośrodka Kultury.

Twórczość Tamary SołoniewiczTwórczość Tamary Sołoniewicz 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się min. Katarzyna Popławska z TVP Białystok, Eugeniusz Czykwin - poseł na Sejm, dziennikarz, redaktor naczelny "Przeglądu Prawosławnego", prof. Elżbieta Czykwin z Uniwersytetu w Białymstoku, Wiktor Szwed - poeta, pisarz z Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża", Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz, Stefan Kuczyński - radny powiatowy, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ks. Jerzy Kos - proboszcz parafii prawosławnej w Łosince.

Twórczość Tamary SołoniewiczTwórczość Tamary Sołoniewicz 

Realizacja imprezy była możliwa dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej w Narewce, która udostępniła swój sprzęt multimedialny i filmy Tamary Sołoniewicz oraz dzięki Pani Iwonie Sidoruk - nauczycielce z Narewki, która zgodziła się przyjechać na to spotkanie i wyświetlić filmy.