Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Narwi w dniu 4 marca 2010 roku wzięli udział po raz pierwszy w wojewódzkim konkursie „Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego 2010”. Konkurs zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, a ogółem do konkursu przystąpiło 101 uczniów. Uczniowie zmagali się z testem gramatycznym, tłumaczeniem zdań i rozumieniem tekstu pisanego. Uczniowie zaangażowali się i z wielkim zapałem przystąpili do konkursu. Publiczne Gimnazjum w Narwi reprezentowało 5 uczniów, którzy wykazali się wysokim poziomem znajomości gramatyki języka rosyjskiego, zajmując czołowe miejsca:

  • I miejsce - Sarra Kos, uczennica klasy IB oraz Michał Kononiuk, uczeń klasy IIIA, otrzymując maksymalną liczbę punktów.
  • II miejsce - Joanna Iwaniuk, uczennica klasy IIA.
  • III miejsce - Urszula Nikonczuk, uczennica klasy IIA
  • IV miejsce - Krzysztof Kiryłowicz.

Mistrzowie języka rosyjskiego z Narwi

Zorganizowany konkurs pokazał ogromne możliwości i umiejętności młodzieży, jak również jej kapitał. Impreza taka podnosi także niewątpliwie rangę języka rosyjskiego i zachęca uczniów do nauki. Ogromne podziękowania należą się organizatorkom konkursu, nauczycielkom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, które przygotowały konkurs. Organizacja była na bardzo wysokim poziomie, konkurs przebiegł sprawnie i w bardzo miłej atmosferze.

Opracowanie artykułu - Dorota Małgorzata Szamborska
Nauczycielka języka rosyjskiego Publicznego Gimnazjum w Narwi