SZKOŁA PODSTAWOWA

20 czerwca 2008 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i  wystąpienia dyrektor szkoły Aliny Ostaszewskiej, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok szkolny.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Uczniom klas szóstych zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Następnie odbył się akt ślubowania absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Wójt Gminy wręczył  nagrody książkowe najlepszym uczniom szkoły, uczniom biorącym udział w konkursach przedmiotowych.  Wyróżnienie zostali: uczennice klas V Urszula Berezowiec i Sarra Kos, uczennice klas VI Julita Kurianowicz i Urszula Nikonczuk oraz uczniowie klas VI Adam Leonowicz i Adam Korolko.  Nagrody rzeczowe za największą aktywność w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew otrzymali: Patrycja Ostapkiewicz, Piotr Dmitruk-Łapński i Rafał Rusiłowicz.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Najaktywniejsi nauczyciele Szkoły Podstawowej w Narwi zostali uhonorowani nagrodami dyrektora szkoły, zaś rodzice pamiątkowymi dyplomami uznania. Najlepsi uczniowie z klas I - V za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz pamiątkowe nagrody książkowe.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

GALERIA ZDJĘĆ


PUBLICZNE GIMNAZJUM

20 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Narwi. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie flagi i wystąpienie dyrektor szkoły Alina Kononiuk, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok szkolny.

 Zakończenie roku szkolnego 2007/2008

Uczniowie klas trzecich - absolwenci Publicznego Gimnazjum w Narwi otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum - najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie absolwentów gimnazjum oraz uroczyste przekazanie flagi uczniom klas II.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Podczas uroczystości wyróżniono w sposób szczególny cztery najlepsze  uczennice Publicznego Gimnazjum w Narwi: Kamilę Kiryłowicz, Mariannę Sadowską, Ewelinę Kiełbaszewską oraz Ewelinę Prabucką. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne absolwentki zostały odznaczone Złotym Medalem Absolwenta gimnazjum przez Wójta Gminy Narew oraz dokonały wpisu do księgi pamiątkowej najlepszych uczniów szkoły. Dyplomy uznania otrzymali rodzice wyróżnionych absolwentek.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Najaktywniejsi nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Narwi zostali uhonorowani nagrodami dyrektora szkoły. Dyrektor gimnazjum wręczyła także świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów z klas I i II, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Najlepsi uczniowie gimnazjum w Narwi biorący udział w konkursach przedmiotowych również otrzymali nagrody książkowe. Wójt Gminy wręczył także nagrody rzeczowe najaktywniejszym uczniom biorącym udział w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew oraz wyróżnił najaktywniejszych nauczycieli gimnazjum. Na zakończenie uroczystości absolwenci gimnazjum przedstawili krótką część artystyczną, którą wszyscy oglądali z dużym zainteresowaniem.

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 

Naszym wspaniałym absolwentom i wszystkim uczniom życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz zwariowanych i słonecznych wakacji. Wszystkiego najlepszego...

GALERIA ZDJĘĆ