29 marca 2007 roku uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Narwi wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali uroczystość pt. "Wielki Tydzień Wielkanocny". Dzieci zaprezentowały licznie przybyłej publiczności montaż słowno-muzyczny poświęcony obrzędom i zwyczajom Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocy.

Uroczystość wielkanocna Uroczystość wielkanocna

Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Narew, dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Narwi oraz księża kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego. O zwyczajach Wielkiego Tygodnia w cerkwi prawosławnej opowiedział zebranym ks. Aleksy Kulik, natomiast obrzędy Wielkiego Tygodnia w kościele rzymskokatolickim przybliżył ks. Zbigniew Niemyjski.

Uroczystość wielkanocnaUroczystość wielkanocna 

Najlepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkanocy złożyli zebranym Wójt Jakub Sadowski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi Alina Ostaszewska.