23 czerwca 2006 roku w Publicznym Gimnazjum w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i wysłuchanie hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Alina Kononiuk powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok szkolny.

Zakończenie roku w gimnazjum 

Uczniowie klas trzecich - absolwenci Publicznego Gimnazjum w Narwi otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum - najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku w gimnazjum 

Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie absolwentów gimnazjum oraz przekazanie sztandaru szkoły.

Zakończenie roku w gimnazjum 

Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski oraz dyrektor szkoły Alina Kononiuk złożyli serdeczne podziękowania za wieloletnia pracę Pani Wierze Dudzicz - nauczycielce gimnazjum odchodzącej w tym roku na emeryturę. Uczniowie gimnazjum - wychowankowie Pani Dudzicz - wręczyli kwiaty i podziękowali swojej nauczycielce gorącymi brawami.

Zakończenie roku w gimnazjum 

Wójt Gminy przekazał na ręce Pani Aliny Kononiuk nominację na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Narwi na kolejne 5 lat.

Zakończenie roku w gimnazjum 

Podczas uroczystości wyróżniono w sposób szczególny dwie najlepsze uczennice Publicznego Gimnazjum w Narwi tj. Magdalenę Dudzicz oraz Alicję Mirończuk. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne zostały one odznaczone złotym medalem gimnazjum oraz dokonały wpisu do księgi pamiątkowej najlepszych uczniów szkoły. Dyplomy uznania otrzymali też rodzice wyróżnionych absolwentek.

Zakończenie roku w gimnazjum 

Dyrektor gimnazjum wręczyła także świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów z klas I i II, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Najaktywniejsi rodzice zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami uznania.

Zakończenie roku w gimnazjum 

Najlepsi uczniowie gimnazjum w Narwi biorący udział w konkursach przedmiotowych również otrzymali nagrody książkowe. Wójt Gminy wręczył także nagrody rzeczowe najaktywniejszym uczniom biorącym udział w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew.

Zakończenie roku w gimnazjum 

Na zakończenie uroczystości absolwenci gimnazjum przedstawili krótką część artystyczną, którą wszyscy oglądali z dużym zainteresowaniem.

Zakończenie roku w gimnazjum

Naszym wspaniałym absolwentom życzymy dalszych sukcesów w nowych szkołach oraz zwariowanych i słonecznych wakacji. Wszystkiego najlepszego...