Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi w partnerstwie z Caritasem Parafialnym w Narwi realizuje ,,Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2021 Plus”. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących.

Zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus" będą trwały od dnia 03.10.2022 do dnia 01.12.2022 roku.

Skierowania do paczek żywnościowych dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi ul. Mickiewicza 101,  17-210 Narew w godzinach pracy: tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 85 681 67 42,  85 681 67 52 lub 606 372 322.

Wsparcie dotyczy osób spełniających kryteria określone w art. 7 o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

- 1 707,20 złotych dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1 320,00 złotych dla osoby w rodzinie.

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 Plus obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 10,2 kg, w tym:
Artykuły warzywne i owocowe:
1) powidła śliwkowe - 0,3 kg, 
2) makaron jajeczny świderki - 2 kg, 
3) mleko UHT 3 l, 
4) szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg, 
5) cukier biały 2 kg,
6) olej rzepakowy 2 l.

Zakładany okres dystrybucji artykułów 02.2023 – 08.2023 r

popż

POPŻ 2014-2020 Plus jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności.