We wrześniu 2022 roku odbyło się wydawanie żywności dla mieszkańców gminy Narew w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021. Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej poprzez Parafialny Zespół Caritasu w Narwi. Pomocą w gminie Narew zostało objęte 251 osób, w tym 19 uchodźców przybyłych z Ukrainy. Przy wydawaniu żywności pomagali wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Dzięki młodzieży, każdy odbiorca otrzymał przysługującą mu żywność oraz pomoc w załadowaniu produktów do toreb. W ramach podziękowań wolontariusze otrzymali dyplomy. Za udostępnienie sali w remizie strażackiej OSP Narew od Caritasu Diecezjalnego otrzymała dwa aparaty do mierzenia temperatury.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za współpracę i chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych będzie kontynuowana w kolejnym podprogramie POPŻ Podprogram 2021 Plus na rok 2023.