Przedmiotowa inwestycja dotyczyła wymiany 273 szt. istniejących opraw sodowych na LED wraz z     wymianą osprzętu.

Cel główny:

  • Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Narew poprzez podniesienie jakości infrastruktury oświetlenia ulicznego w roku 2022 (w pierwszym pełnym roku po zakończeniu inwestycji).

Cele bezpośrednie:

  1. Zmniejszenie zużycia energii, dzięki wymianie (modernizacji) oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew.
  2. Poprawa warunków oświetleniowych poprawi bezpieczeństwo na drogach zarówno pieszych, jak i kierowców, a całościowa inwestycja wzmocni atrakcyjność wizerunkową miejscowości Narew.
  3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Zużycie energii na oświetlenie uliczne w miejscowości Narew obecnie wynosi 93 612 kWh. Zużycie energii po realizacji projektu wynosić będzie 39653 kWh, zatem szacowana roczna oszczędność zużycia energii wynosić będzie 53 958kWh (spadek o 58%).

Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy gminy Narew, w tym głównie zamieszkujący miejscowość Narew.

Przedmiotowy projekt jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Koszty kwalifikowane projektu: 267 031,00 zł

Dofinansowanie 85%: 226 976,35 zł.

Wkład własny: 40 054,65 zł

DSC 1037