Przedmiotowe ulice – ul. Piaski i ul. Kościelna prowadzą do terenów, na których opracowano plan przestrzennego zagospodarowania dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz miejsc wypoczynku nad rzeką Narew.

Przebudowa ul. Kościelnej pozwoliła na bezpieczne dojście  i dojazd mieszkańców Narwi do Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Zostały przebudowane i oznakowane dwa skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz trzy skrzyżowania dróg gminnych.

Realizacja projektu pozwoliła na poprawę stanu infrastruktury drogowej i chodnikowej oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników – zarówno pieszych jak i tych zmotoryzowanych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

DOFINANSOWANIE 332 431,86 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 780 725,00 zł

 

DZIĘKUJEMY!

GALERIA ZDJĘĆ