Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), gospodarstwa domowe będą mogły dokonać zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie.

Celem dokonania zakupu, zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, koniecznym jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba  fizyczna, dodatku węglowego lub dotyczącego pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Wnioski należy składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, w godzinach pracy urzędu:  od poniedziałku do piątku 7.30-15.30, w pokoju  nr 12 i 23.
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urzędzie Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101,
    17-210 Narew
  • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP

Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie.

  • Termin oczekiwania do 14 dni.
  • Odbiór zaświadczenia osobiście z dokumentem tożsamości
  • Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla w okresie do 31.12.2022 r.

Przedsiębiorstwo Węglokoks S.A. zawarło umowę z podmiotem ENERGO Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A
, który będzie realizował sprzedaż paliwa stałego asortymentu: węgiel ekogroszek 8-25 mm i węgiel 25 mm plus, na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Narew (próbki do wglądu w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Narew).

Osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

W ramach zakupu preferencyjnego, osoba uprawniona będzie mogła kupić węgiel w dwóch transzach:

- 1,5 tony do końca 2022 roku;

- 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO