Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej.

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb

w celu ustalenia kolejności działań w realizacji wspólnego przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego na 2023 rok

narew herb

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb

W związku ze świętami Wielkanocy,Wójt Gminy Narew ustaladzień 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)dniem wolnym od pracyw Urzędzie Gminy w Narwi.

narew herb

W związku z ustawą z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 295) Gmina Narew uprzejmie informuje swoich odbiorców ciepła, że ceny ciepła które są stosowane od dnia 1 października 2022 roku w rozliczeniach z odbiorcami nie ulegają zmianie.

narew herb

z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r

narew herb

HARMONOGRAM – BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2023 r.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

W związku z przygotowaniem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2023 r.” na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).