Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

Czwarta edycja akcji #sadziMY odbędzie się 29 i 30 września. Na wielkie narodowe sadzenie drzew leśnicy przygotowali milion sadzonek. Będzie je można dostać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

narew herb

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem.

narew herb

Szanowni Państwo, prosimy o przypominanie obywatelom, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

narew herb

Wójt Gminy Narew informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.1297 z póżn.zm. ) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania w odrębny przepisach.

narew herb

W związku z prowadzeniem prac remontowych polegających na ułożeniu nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr. 1618 B  na odcinku od miejscowości   KOTŁOWKA  do skrzyżowania z drogą do m. Łopuchówka dnia 14 września 2022r odcinek drogi powiatowej  na czas prowadzenia robót pozostaje zamknięty.

narew herb

oraz Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

narew herb

W związku z prowadzeniem prac remontowych polegających na ułożeniu nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr. 1618 B  na odcinku od miejscowości ŁOSINKA  do m. KOTŁOWKA   dnia 13 września 2022r odcinek drogi powiatowej  na czas prowadzenia robót pozostaje zamknięty. Objazd drogą gminną przez m. Nowiny - Koweła.

narew herb

na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe OC w związku z 83 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

narew herb

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/202odbędzie się w dniu 01 września 2022r. o godz. 9:00 na dziedzińcu szkoły.

narew herb

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpiło z prośbą o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród obywateli Ukrainy. Ankieta ma na celu poznanie potrzeb uchodźców, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

narew herb

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym programu mikrodotacyjnego Podlaskie Lokalnie, podczas którego przedstawiciele Operatorów - Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku opowiedzą o założeniach projektu, przybliżą zasady aplikowania o środki oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Spotkanie odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (ul. Aleksego Zina 1).

narew herb

Informuję, iż od dnia 18 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 12 i 23 będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

narew herb

W lipcu 2022 r. ogłoszony został program „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. Wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

narew herb

zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2022.