Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

narew herb

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

narew herb

Zapraszamy do głosowania na Dąb Dunin.

narew herb

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. (art. 28aa ust. 1 i 2)

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb"W dniu 22 maja 2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny."

narew herbPrzebudowa i remont szatni piłkarskiej i budowa trybun z zadaszeniem na stadionie sportowym w Narwi.

narew herbInformujemy, iż w dniu 28 maja 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXIX sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

To projekt, w ramach którego organizacje z trzeciego sektora mogą uzyskać łącznie do 8,4 miliona zł na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia br.

narew herb

Przyjmowanie wniosków nastąpi od 14.05.2021 r. od godz. 8:00 i potrwa nie krócej niż 30 dni kalendarzowych tj. do dnia 14.06.2021 r. do godz. 15:30. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew.

narew herb

Porady dla Seniorów - Live MRiPS, Głosu Seniora i GUS

narew herb

Stop Manipulacji nie daj się oszukać!

narew herb

Od dnia 05.05.2021r. w przedszkolu i w kl. I – III zajęcia odbywają się w szkole, zgodnie z rozkładem...

narew herb

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej zostało zakończone.

narew herb

Każdy zainteresowany może do 30 czerwca 2021 roku wykonać bezpłatnie zdjęcie do dowodu.

narew herb

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Narwi informuje, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmianie ulega organizacja pracy szkoły.