Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

- programy 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

narew herb

Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na lata 2022-2024, zwanego dalej „Programem”.

narew herb

Od 1 stycznia wzrosły stawki odbioru odpadów z 15 zł na 25 zł od mieszkańca.

narew herb

z terenu Gminy Narew na I - VIII 2022

narew herb

Informuję, że dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) w Urzędzie Gminy Narew jest dniem wolnym od pracy

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herbUrząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

narew herbW dniu 24 grudnia 2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce apeluje o wsparcie w walce z nasilającą się epidemią COVID-19.

narew herb

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas ferii zimowych.

narew herb

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 19.11.2021 r. z wodociągu Narew, spowodowaną usuwaniem awarii. 

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herb

i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022:

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.