Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

15 lutego ruszyła rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic, którzy chcą uczyć się w najlepszych szkołach średnich w całej Polsce, przyznawane przez Fundację EFC już od 12 lat.

narew herb

Nadleśnictwo Bielsk informuje, że z dniach 28.02.2022 — 30.03.2022 r. trwają konsultacje w sprawie Obszarów Nieobjętych Gospodarowaniem (ONG) zgodnie ze standardami ESC.

narew herb

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

narew herb

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, nie możemy pozostać obojętni.

narew herb

planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Narew, obejmującej działkę nr 1458/31

narew herb

od 1 lipca 2022 roku na terenie Gminy Narew nie będą świadczone przewozy na następujących liniach o charakterze użyteczności publicznej...

narew herb

zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety.

narew herb

W ramach prac poscaleniowych trzy wsie zyskały wyasfaltowane drogi dojazdowe. W miejscowości Koweła zmodernizowano odcinek o długości 1,36 km, w Łopuchówce o długości 1,32 km.

narew herb

osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierającychświadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników

narew herb

Wsparcie grantowe placówek POZ ukierunkowane jest na poprawę dostępności tych placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. To główny cel wsparcia.

narew herb

Od 2022 r. obsługą programu  Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

narew herb

– to hasło przewodnie nowej kampanii edukacyjnej przygotowanej przez samorząd Powiatu Hajnowskiego.

narew herbW dniu 29 stycznia 2022r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Cały czas działa bezpłatna infolinia 800 676 676.

narew herb

na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

narew herb

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 321/22 z dnia 13 stycznia 2022r. w dniu 21 stycznia 2022r. (piątek) o  godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Iwankach odbędą się konsultacje z mieszkańcami zamieszkującymi miejscowość Rohozy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.