WÓJT GMINY NAREW INFORMUJE o zmianach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023 roku

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023  roku należy:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zwrot podatku w 2023 r. wynosić będzie:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Od 2023 stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

 

Oznacza to, że producent rolny może uzyskać:

  • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
  • 48 zł (40 x 1,20 zł) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).