Trwa nabór wniosków do programu usuwania folii rolniczej dla gmin. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. To dobra wiadomość dla rolników, odbiór planowany jest na drugą połowę 2023 r., od lipca do grudnia 2023 r.

W związku z powyższym prosimy rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o podanie ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Program będzie realizowany w 2023 r. przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie podejmowane będą do 30.06.2023 r. a środki wydatkowane będą do 31.03.2024 r.

Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy Narew pokój nr 2                            tel. 85 681-67-40 do dnia 28 lutego 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy - otwórz