Województwo Podlaskie, Mazowieckie i Warmińsko-Mazurskie połączyły siły, by wspólnie przygotować duże i wyczekiwane przedsięwzięcie turystyczne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polskie Wschodniej 2021-2027. Mowa tu o szlaku kajakowym Pisa-Narew, który prowadzić ma przez niezwykle cenny przyrodniczo tereny 3 województw: Narwiański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy, Puszczę Piską i Czartoryskie Jałowce. 
     Obszar ten już teraz cieszy się zainteresowaniem turystów, jednak by zapewnić bezpieczeństwo ludzi i przyrody na przebiegu szlaku, położone wzdłuż niego samorządy oznakują go i przygotują miejsca odpoczynku kajakarzy - wybudują pomosty, zapewnią miejsca do bezpiecznego cumowania i wodowania kajaków, zagospodarują nabrzeża, wyposażając je w altany, ławki, place zabaw, boiska, miejsca ogniskowe i grillowe, zapewnią toalety, a także bezpłatne pola namiotowe i miejsca obsługi kamperów. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla kajakarzy, połączone z unikalnymi w skali kraju i świata walorami przyrodniczymi scalą planowany produkt turystyczny i wpłyną na większą rozpoznawalność regionu, a to z kolei wzrost liczby osób korzystających ze szlaku i odwiedzających jego obszar. 
     W związku z powyższym zaplanowano spotkania konsultacyjne na terenie 3 województw, w trakcie których przedstawione zostaną założenia projektu, koncepcja produktu a także odbędą się dyskusje o kierunkach rozwoju zadania. 
Formularz rejestracyjny na spotkania dostępny jest na Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego podlaskie.eu pod poniższym linkiem

zaproszenie na spotkania konsultacyjne