Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew,który odbędzie się dnia 6 czerwca 2014 roku.

narew herbInformujemy, iż dzień 2 maja 2014 roku (piątek) w Urzędzie Gminy Narew jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (tj. 3 maja 2014 roku).

narew herbKonsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku.

narew herbInformujemy Rodziców, że od 10 marca 2014r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego w Narwi na rok szkolny 2014/2015. Nabór trwać będzie do 31 marca 2014 r.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew (terenów zabudowy przemysłowo-usługowej).

logo admininistracja podatkowaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce informuje, że w Urzędzie Gminy w Narwi zostanie zorganizowany punkt mobilny przeznaczony do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

narew herbGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi informuje, że dnia 21 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy Narew odbędzie się zebranie informacyjne dla osób niepełnosprawnych dotyczące projektu POSTAW NA PRACĘ.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz mozliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

narew herbOgłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

narew herbInformacja Urzędu Gminy Narew co należy zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego.

narew herbObwieszczenie nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku o kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew w sprawie dofinansowania na usuwanie eternitu z terenu Gminy Narew.