Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział w Hajnówce o zagrożeniu upraw roślin.

KOMUNIKATY: