Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce dotycząca obowiązku wpisu do rejestru w zakresie produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich.

Rejestracja rolników w Sanepidzie