Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o planowanej przerwie w dostawie wody dnia 05.01.2024 r. w godz. 7.00 – 12.00,

Przerwa dotyczy miejscowości wodociągu Narew: Kutowa, Waśki, Chrabostówka, Ancuty, Cimochy, Rybaki, Hajdukowszczyzna,

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.