Celem Konkursu jest promocja ważnej roli, jaką odgrywają kobiety na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań przez nie podejmowanych.

Harmonogram

do 15.02.2024 r. – przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie (etap wojewódzki);

do 29 lutego 2024 r. – wyłonienie laureatek (etap wojewódzki);

początek marca 2024 r. – wręczenie nagród (etap wojewódzki);

do 15.05.2024 r. – wyłonienie laureatek (etap krajowy).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN-KONKURSU-Rolniczki-gwarancja-innowacyjnosci-w-polskich-gospodarstwach-2023

Zalacznik-nr-1-Formularz-uczestnictwa