Komunikaty i informacje Wójta Gminy Narew dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku.

ikona pdf Komunikat Wójta Gminy Narew o uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku.
ikona pdf Komunikat Wójta Gminy Narew o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do głosowania w wybranym obwodzie dostosowanym do potrzeb wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku.
ikona pdf Informacja Wójta Gminy Narew o uprawnieniach wyborców do głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku.
ikona pdf Informacja Wójta Gminy Narew o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku.
ikona pdf Komunikat Wójta Gminy Narew o możliwości głosowania przez wyborców niepełnosprawnych przy użyciu nakładek na karty do głosowania, sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku.
ikona pdf Komunikat Wójta Gminy Narew o głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku poza miejscem stałego zameldowania poprzez dopisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu.