Wieś Istok założono najprawdopodobniej przed rokiem 1570. Nazwa topograficzna - Stok - oznaczająca strumień, potok lub spływ dwóch rzek może świadczyć o tym, iż wieś założono w pobliżu wypływającego źródła.

Istok jest wsią położoną niemalże na skraju Gminy Narew, w jej południowej części, przy szosie z Narwi do Bielska Podlaskiego. Tę niewielką miejscowość zamieszkują rolnicy, zajmujący się uprawą okolicznych pól i hodowlą zwierząt gospodarskich. Istok liczy sobie niewiele, bo około 40 mieszkańców.