Iwanki, założone prawdopodobnie w XV wieku, były dawniej wsią bojarską. Bojarzy, będący drobną szlachtą ruską, osadzani byli tu dla utrzymania dróg, zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym a także podtrzymywania kontaktów między dworami. Nazwa wsi wywodzi się od imienia bojara Iwańca Miłoszewicza, który wraz z braćmi osiedlił się w końcu XV wieku nad rzeką Hwozdnicą. Obecnie do sołectwa Iwanki należy także sąsiednia wieś Rohozy, można właściwie stwierdzić, iż tworzą one jedną wieś.

Iwanki 

Iwanki położone są z dala od głównych tras komunikacyjnych, a w bliskości lasów i niewielkiej rzeczki Ruda. Malownicze położenie, sielski klimat podlaskiej wsi, cisza i czyste powietrze są niewątpliwym atutem tej miejscowości i zachętą do jej odwiedzenia. Wieś znajduje się na znanym Szlaku Świątyń Prawosławnych.

Iwanki

Jak wiadomo, Podlasie jest zagłębiem mleczarskim naszego kraju, warto więc zaznaczyć, iż we wsi Iwanki znajduje się jedna z najnowocześniejszych obór na Podlasiu, w której hodowanych jest kilkadziesiąt krów mlecznych.

GALERIA ZDJĘĆ