Puchły to urocza wieś położona w zachodniej części Gminy Narew w dolinie rzek Narwi i Rudni. Jest to niewielka, którą na stałe zamieszkuje około 30 osób. W roku 1561 istniał tu dwór. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej, być może od nazwiska syna wójta z Trościanicy Tomasza Puchłowicza.

Puchły 

Wśród miejscowych ludzi krąży legenda mówiąca, iż w XVI wieku w miejscu gdzie znajdują się Puchły istniał niegdyś wielki majątek. Zarządzający nim dziedzic źle obchodził się z poddanymi wyznania prawosławnego usiłując zmusić ich do przejścia na wiarę greckokatolicką. Głęboko wierzący ludzie, chcąc zachować swoją wiarę, gorliwie modlili się do Matki Bożej prosząc ją o wstawiennictwo i pomoc. Ta objawiła ludziom na lipie swą ikonę (ikona Pokrowy Przenajświętszej Bogarodzicy). Legenda głosi, iż po śmierci dziedzica jego zły duch często pojawiał się na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Soc, Puchłów i Ciełuszek, jednak po modlitwach do cudownej ikony Matki Bożej zjawa zniknęła na dobre.

Z legendą tą wiąże się też inne podanie, mówiące o pochodzeniu nazwy wsi Puchły. W cieniu owej ogromnej lipy, w szałasie mieszkał starzec cierpiący na bolesny obrzęk nóg. Na wierzchołku drzewa ujrzał on ikonę Matki Bożej, do której zaczął się żarliwie modlić, co przyniosło mu uzdrowienie. W miejscu, gdzie wydarzył się ten cud, w pobliżu lipy została wzniesiona świątynia, w której umieszczono cudowną ikonę, a miejsce to nazwano od nazwy choroby – Puchły. Ludzie, słysząc o tym cudownym wydarzeniu, zaczęli podążać do Puchłów na pielgrzymki, aby pomodlić się w intencji swojej i chorych bliskich. Liczne uzdrowienia miały tu miejsce zwłaszcza kiedy na Podlasiu szalały epidemie dżumy i cholery, a więc w latach 1710, 1830 i 1855.

 

Parafia prawosławna w Puchłach

Cerkiew parafialna p.w. Opieki Matki Bożej znajdująca się na tym miejscu obecnie została wzniesiona w latach 1913-1919. jest to trzecia z kolei świątynia na tym miejscu. Dokumenty archiwalne wskazują na wzniesienie tu pierwszej cerkwi już w 1756 roku. Cerkiew w Puchłach jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych w Dolinie Górnej Narwi, a może nawet na Podlasiu. Jest to cerkiew drewniana, wzniesiona na planie krzyża, pięknie zdobiona i niezwykle uroczo położona pośród drzew.

Cerkiew w Puchłach 

Oprócz cerkwi we wsi znajduje się zabytkowy dom z początku XX wieku oraz grupa drzew – pomnik przyrody – 15 dębów i 2 lipy, z których jedna jest być może ową cudowną lipą.

Wieś Puchły jest jedną z miejscowości należących do Krainy Otwartych Okiennic. Zachowała się tu tradycyjna wiejska zabudowa, drewniane chaty, budynki gospodarskie. Niezwykłego uroku dodają im ażurowe dekoracje i drewniane zdobienia okien, piękne szalunki, bogato zdobione szczyty. Zapożyczyli je i zaczęli odtwarzać powracający w rodzinne strony tzw. „bieżeńcy”, czyli mieszkańcy podlaskich wsi, których w 1915 roku zmuszono do wyjazdu w głąb Rosji. Doskonałe proporcje, bogato zdobione szczyty i piękne szalunki tamtejszych chat przypadły im do gustu i po powrocie do swoich wsi zaczęli je kopiować i powielać dodając pewne elementy według własnego pomysłu. Ułatwieniem było niewątpliwie pojawienie się w XIX wieku nowych narzędzi ciesielskich i stolarskich, pił o cienkim brzeszczocie. Umożliwiały one wycinanie w deskach w elementach okiennych, w obróbkach drzwi misternych dekoracji przybierających formę koronek, wycinanek. Źródłem tych motywów był przede wszystkim świat zewnętrzny, formy występujące w przyrodzie, rośliny, zwierzęta, symbolika ludowa, religijna. Dla dodatkowego efektu wizualnego ozdoby te, podobnie jak okiennice i drzwi malowane były kontrastowymi, żywymi barwami.

Puchły 

Osoby odwiedzające Puchły winny też wiedzieć, że przez miejscowość przebiega Podlaski Szlak Bociani. Jest to szlak rowerowy, oznaczony kolorem czerwonym. Trasa jego przebiegu wiedzie przez wiele miejscowości Doliny Górnej Narwi, a podążając nim możemy podziwiać skupiska bociana białego, licznie tu występującego i trwale wpisanego w podlaski krajobraz, będącego niejako jego symbolem. Innym ważnym szlakiem turystycznym biegnącym przez Puchły jest Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum”, stworzony z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury oraz najciekawszych i najbardziej wartościowych turystycznie miejsc znajdujących się w powiatach bielskim i hajnowskim.

GALERIA ZDJĘĆ