Radźki (Ratki, Raczki, Radki, Ratkowszczyzna) to dawna wieś plebanii narewskiej. Pierwsze wzmianki o istnieniu tej wsi pochodzą już z roku 1542. Po 1560 roku Raczki były folwarkiem probostwa narewskiego, w którego skład wchodziły ziemie „królewskiego obrubnika Raczka”, od którego zapewne wzięła się nazwa wsi. Inwentarz kościoła z 1700 roku wymienia następujące grunty pozostające pod administracją folwarku Raczki: wieś Raczki – 3 włóki i 6 poddanych, wieś Horodczyn – ogrody i 11 poddanych, wieś Lachy – 10 morgów, wieś Klejniki – 13 włók i 9 poddanych, wieś Łopuchówka – 3 morgi. Do dóbr kościelnych zostało przypisanych także sześciu poddanych w Narwi. Pod koniec XVIII w. dzierżawcą folwarku Raczki był major Józef Koc, usunięty z dzierżawy przez władze pruskie w 1792 roku za udział w insurekcji kościuszkowskiej. Folwark przeszedł na skarb państwa wraz ze wsiami Lachy, Łopuchówka, Horodczyn i częścią Klejnik. Od 1807 roku folwark Raczki był w posiadaniu skarbu rosyjskiego. W 1864 roku mieszkańcy Tyniewicz Wielkich i Małych prosili o umożliwienie wzięcia folwarku w dzierżawę.

Radźki 

Obecnie wieś Radźki jest wsią typowo rolniczą i zamieszkuje ją około 20 osób. Miejscowość położona jest w południowej części Gminy Narew, około 2 km od drogi z Narwi do bielska Podlaskiego. Bez wątpienia walorem tej wsi jest bliskość lasów, piękne otoczenie i czyste środowisko, dzięki któremu owoce i warzywa stąd pochodzące są naprawdę zdrowe i smaczne. Osoby, które tu zagoszczą zostaną na pewno mile zaskoczone niezwykłą gościnnością miejscowych przyjaznych ludzi.

GALERIA ZDJĘĆ