W dniu 11 maja 2007 roku miejscowość Narew odwiedził N@UTOBUS - autobus wyposażony w w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Wewnątrz autobusu odbywały się tego dnia szkolenia z zakresu wykorzystania technologii teleinformatycznych w życiu codziennym, począwszy od obsługi komputera i poruszania się po Internecie, aż po usługi e-Administracji, wdrażanie e-Podpisu  i wiele innych mniej lub bardziej zaawansowanych tematów dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

N@utobus w Narwi N@utobus w Narwi

Autobus zaparkowany został na rynku w Narwi. W cyklach szkoleniowych udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Narew, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Narwi oraz pracownicy jednostek kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi i narwiańskiego Ośrodka Kultury. Po zakończeniu tych szkoleń autobus internetowy odwiedzali mieszkańcy Gminy Narew.

Projektodawcą i głównym organizatorem projektu N@utobusu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś współorganizatorem Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej.