30 czerwca 2007 roku odbył się wakacyjny Piknik w Boćkach zorganizowany przez Wójta Gminy Boćki, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Boćkowskiej Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Klub Olimpijczyka w Boćkach. Głównym punktem pikniku była I Wojewódzka Prezentacja Agroturystyczna „Gościnne Progi Podlasia”, której uroczystego otwarcia dokonali jej honorowi patroni - Genowefa Wiśniowska - wicemarszałek Sejmu RP, Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski, Sławomir Jerzy Snarski – starosta bielski oraz Stanisław Derehajło – wójt gminy Boćki.

Piknik wakacyjny w Boćkach 

Przybyła na imprezę społeczność mogła zapoznać się z ofertą stowarzyszeń i kwater agroturystycznych z powiatu bielskiego i hajnowskiego, skosztować jadła i nalewek serwowanych przez producentów, a także dowiedzieć się jak rozpocząć działalność agroturystyczną. Decyzją jury główna nagroda w kategorii „grupowa najciekawsza i najbarwniejsza oferta agroturystyczna” przypadła Starostwu Powiatowemu w Hajnówce.

Piknik wakacyjny w Boćkach 

Na pikniku w Boćkach zaprezentowali się także lokalni twórcy ludowi z Gminy Narew, tj. Krystyna Rusaczyk oraz Jan Poskrobko. Otrzymali oni wyróżnienia Wojewody Podlaskiego za „dzieło rąk promujące Ziemie Podlaską”.