W sobotę 18 kwietnia 2015 roku za sprawą Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, we wiosennym korowodzie odwiedziła kilka wsi w Gminie Narew, prezentując wiosenne obrzędy wołoczebne.

Wielkanocne obrzędy wołoczebne

Wołoczebnicy w skład, których wchodziły: Podlaszanki z Gorodziska, Maria Dmitruk z Łosinki, Żemerwa ze Studziwod, Daronosica i Chmelewski Wołociuhi z Chmielewa na Białorusi ze śpiewem i tańcami przeszli ulicami wsi Skaryszewo, Doratynka, Gradoczno, Gorodczyno, Koźliki i Janowo.

Wielkanocne obrzędy wołoczebne

"Wiosenne korowody i rohulki na Prowody" to wielkanocny zwyczaj kolędowania, tradycja składania życzeń wiosennych gospodarzom, która na ziemiach polskich zanikła w latach 60 ubiegłego wieku. Od kilku lat, dzięki staraniom Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach zwyczaj ten jest wskrzeszany i kultywowany. Odbywają się one w ramach XII Podlasko – Poleskich Spotkań w Tradycji – Tam Po Majowuj Rosi 2015 i są okazją do wspominania, przypomnienia sobie wiosennych pieśni i ocalenia od zapomnienia tej pięknej tradycji naszych terenów.

Wielkanocne obrzędy wołoczebne

Zwieńczeniem wiosennego kolędowania była uroczysta kolacja w świetlicy w Janowie.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie:
Narwiański Ośrodek Kultury