Drzwi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi otwarte były dla wszystkich, którzy w piątkowe popołudnie 15 maja 2015 roku przyszli zobaczyć młodych artystów występujących podczas uroczystości szkolnej z cyklu „Zachować w pamięci”. To przedsięwzięcie stało się już tradycją naszej szkoły.

Uroczystość pt. Zachować w pamięci

Licznie zgromadzonych rodziców, gości, uczniów, dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników szkoły powitała Pani Nina Abramiuk, nauczycielka języka białoruskiego. Na uroczystość przybyli zacni goście, w tym miedzy innymi: Zastępca Przewodniczącego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku dr Bazyl Siegień, Pani Katarzyna Filipiuk, członek Zarządu Powiatu Hajnowskiego Pani Agnieszka Jarmocik, radni Gminy Narew – Pani Joanna Krystyna Szafrańska, Pani Aneta Leonowicz, Pani Wiera Dudzicz, Pani Anna Jakoniuk, Pan Michał Kozyrski i Pan Roman Ostapczuk, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Lena Maksimiuk-Kojło, ks. prot. Aleksy Kulik wraz z małżonką, zastępca grupy literackiej „Białowieża” Pan Wiktor Stachwiuk, ludowa poetka Pani Wiera Rusinowicz i inni.

Uroczystość pt. Zachować w pamięci

Przed publicznością prezentowali się dzieci z przedszkola i uczniowie uczący się języka białoruskiego. Jako pierwsze wystąpiły recytatorki z przedszkola – Dominika Chilimoniuk i Oliwka Rzepko. Następnie swój występ mieli uczniowie klasy pierwszej, a w ich wykonaniu usłyszeliśmy wiersze i krótkie scenki humorystyczne. Uczniowie klas II – IV i gimnazjum (klasa I) zaprezentowali przedstawienia o charakterze obrzędowym: „Kaliady”, „Bahaty wieczar u Sciapanawych”, „Chworaja Martynka”, „Napiaredadni Wialikadnia”.

Uroczystość pt. Zachować w pamięci

Zabawną scenkę pt. „Na autobusnym prypynku” przedstawiły piątoklasistki: Julka Iwaniuk-Sawczuk, Julka Szklarzewska i Julka Paszkowska. Widzowie z entuzjazmem przyjęli występ gawędziarzy: Agaty Ostapczuk i Krystiana Poskrobko. Podczas uroczystości wystąpiła także dziecięca grupa wokalna Wesołe Nutki z Narwiańskiego Ośrodka Kultury prowadzona przez Panią Paulinę Kozioł.

Uroczystość pt. Zachować w pamięci

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrali kolejno dyrektor szkoły Pan Jerzy Ostapczuk oraz Pani Agnieszka Jarmocik. Dziękując za przygotowaną uroczystość nawiązali do dawnych obrzędów i podkreślili, że należy podtrzymywać te piękne i bogate tradycje oraz dalej rozwijać u dzieci zdolności artystyczne. Wielki trud pracy uczniów doceniła dyrekcja i zgromadzona na sali publiczność. Jak co roku nie zawiedli także rodzicie, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Podziękowania należą się: Agnieszce Poroc, Agnieszce Chilimoniuk, Alinie Iwaniuk-Sawczuk, Ewie Andrzejczyk, Katarzynie Aleksiejuk, Anecie Leonowicz, Jolancie Stańko, Marzenie Korcz, Kamili Jakimiuk oraz Irenie Pawluczuk.

Uroczystość pt. Zachować w pamięci

Na zakończenie imprezy wszystkim uczniom zostały wręczone nagrody rzeczowe. Sponsorami uroczystości byli: Bank Spółdzielczy w Narwi, Rodzice, sklepik szkolny – Pan Mirosław Kojło oraz firma „Hoop” z Bielska Podlaskiego.

Uroczystość pt. Zachować w pamięci

Mam nadzieję, że uroczystość „Zachować w pamięci” będzie dla wszystkich obecnych w tym dniu miłym wspomnieniem. Zapraszamy za rok.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Nina Abramiuk
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi