13 maja 2015 roku w Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi odbył IV Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej pt. "Motyw dzieciństwa w poezji rosyjskiej". Patronat honorowy nad Konkursem objęli Ambasada Federacji Rosji w Polsce i Uniwersytet w Białymstoku, a patronat medialny portal Wrota Podlasia.

Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej

Swoją obecnością zaszczycili nas Emil Shykhaliev – attache ds. kultury Ambasady Rosji w Polsce, dr Robert Szymula – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, mgr Iwona Zdanowicz – pracownik naukowy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Halina Bancarewicz – wieloletni nauczyciel X LO w Białymstoku oraz Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz.

Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej

Oceny prezentacji konkursowych dokonało Jury, biorąc pod uwagę w skali 0-6 następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworu, poprawność językową, środki artystyczne, opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. W oczekiwaniu na werdyk jury uczestnicy i ich opiekunowie spędzili czas na słodkim poczęstunku.

Organizatorzy i komisja oceniająca pragną zwrócić uwagę na różnorodność prezentowanych utworów. Wśród wybieranych autorów znaleźli się: A. Barto, S. Jesienin, M. Cwietajewa, I. Surikow, M. Rubcow, S. Jesienin, E. Asadow i wielu innych. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej

Konkurs mógł odbyć się dzięki wsparciu sponsorów: Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, kino HELIOS, PHU „BAWI” w Białymstoku, wydawnictwo JUKA, Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi. Wszystkim sponsorom składam ogromne podziękowania za pomoc w realizacji Konkursu. Dzięki Państwa wsparciu, mogłam zorganizować to przedsięwzięcie. Jest mi bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do moich potrzeb. Jestem wdzięczna za okazaną pomoc i życzliwość.

Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękuję za udział i życzę wielu sukcesów w nauce języka rosyjskiego. Zwycięzcom konkursu i nauczycielom gratuluję! Mam nadzieję, że udział w kolejnych edycjach tego konkursu stanie się miłym zwyczajem.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Koordynator Konkursu
Dorota Małgorzata Szamborska
nauczyciel j. rosyjskiego w Gimnazjum w Narwi