Dnia 4 maja 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbył się uroczysty apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie pod opieką Olgi Hewy przygotowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie.

Rocznica Konstytucji – apel w szkole

Scenki rodzajowe z udziałem uczniów przeniosły wszystkich w tamte czasy i wyjaśniły trudną sytuację, w której znalazła się Polska. To patriotycznym posłom zgromadzonym na Sejmie Wielkim zależało na reformach w państwie. Narratorzy podkreślali w swoich wystąpieniach trudną sytuację polityczną Polski oraz wielkie zasługi wybitnych działaczy takich jak Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, dzięki którym uchwalono Konstytucję 3 Maja 1791 roku.

Rocznica Konstytucji – apel w szkole

Nie zabrakło również króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który odczytał nowe prawa dla Polski i gromkich okrzyków „Wiwat Król kochany, wiwat wszystkie stany!”. Uczniowie recytowali wiersze o Ojczyźnie oraz śpiewali pieśni przy akompaniamencie pani Ewy Alimowskiej.

Rocznica Konstytucji – apel w szkole

Na zakończenie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jerzy Ostapczuk, który jeszcze raz podkreślił doniosłość pierwszej w Europie a drugiej w świecie ustawy zasadniczej, oraz podziękował wszystkim uczestnikom za przygotowanie uroczystości.

Opracowanie – Olga Hewa
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi