Już po raz czwarty Komenda Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim zorganizowała IV Biwak „Jesteśmy Jednością”. Biwak odbył się w Doktorcach w dniach 25-27 września 2015 roku, a harcerze i zuchy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi przebywały tam pod opieką druha Mirosława Chilimoniuka oraz Pani Karoliny Wachol-Worończuk.

Biwak harcerski w Doktorcach

W czasie tych trzech dni harcerze uczestniczyli w ognisku obrzędowym z piosenką harcerską, poznali zasady samarytanki, wychodzili w teren i pieszo pokonywali kilometry, uczyli się nowych gier, zabaw i piosenek harcerskich. Oczywiście harcerze nigdy nie zapominają o modlitwie i brali udział w nabożeństwie prawosławnym i Mszy Św. w Kościele w Strabli. Dzieci z wyjazdu wróciły zmęczone, ale bagaż doświadczenia nigdy nie zawadzi dla harcerzy.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Karolina Wachol-Worończuk
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi