Najmłodsi uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej z Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Narwi uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać 2015". Swoją przygodę z pływaniem dzieci rozpoczęły 21 października.

Projekt powszechnej nauki pływania

Były to zajęcia nauki pływania oraz świetnej zabawy. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali wszystkie ćwiczenia, pokonywali tory przeszkód, pływali poznanymi stylami. Projekt zakończył się w grudniu, a pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy. Aby nadal aktywnie spędzać wolny czas, będą odwiedzać basen z rodzicami.

Projekt powszechnej nauki pływania

Wychowawczynie klas pierwszych