W dniu 19 listopada 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Obecni byli na niej między innymi dyrektorzy szkoły Jerzy Ostapczuk i Igor Łukaszuk, Sekretarz Urzędu Gminy Narew Wojciech Popławski oraz nauczyciele.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Szkołę odwiedzili również rodzice tegorocznych pierwszoklasistów, aby razem ze swoimi pociechami uczestniczyć w ślubowaniu i pasowaniu na ucznia klasy pierwszej. Przybyłych gości serdecznie powitały wychowawczynie obu klas pierwszych Anna Jakoniuk i Dorota Nazarko.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Pierwszoklasiści zaprezentowali przybyłym gościom, rodzicom i nauczycielom część artystyczną. W dalszej części uroczystości wprowadzono sztandar szkoły, po czym odbył się akt ślubowania najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Narwi. Tekst roty ślubowania odczytał dyrektor szkoły Jerzy Ostapczuk.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Po ślubowaniu każdy z pierwszaków został uroczyście pasowany na ucznia klasy pierwszej oraz otrzymał pamiątkowy dyplom. Serdecznie życzenia dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej złożyli Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz Sekretarz Urzędu Gminy Narew Wojciech Popławski. Podziękowania i kwiaty przekazali również rodzice.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

KLASA IA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
wychowawca Dorota Nazarko

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

KLASA IB W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
wychowawca Anna Jakoniuk

GALERIA ZDJĘĆ