Dnia 24 czerwca 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi oraz odegrania hymnu państwowego.

Zakończenie roku szkolnego

Młodzież, rodziców, nauczycieli i przybyłych gości powitał serdecznie dyrektor szkoły Jerzy Ostapczuk, który podsumował miniony rok szkolny. Na tegorocznej uroczystości obecni byli między innymi Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, przedstawiciele Rady Powiatu Hajnowskiego i Policji, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, księża z parafii znajdujących się w Gminie Narew, a także licznie przybyli rodzice.

Zakończenie roku szkolnego

Jako pierwsi świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymali uczniowie klas szóstych, a najlepsi szóstoklasiści otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Następnie uczniowie klas szóstych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i stali się jej absolwentami. Odbyło się również uroczyste przekazania sztandaru Szkoły Podstawowej w Narwi młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego

W dalszej części uroczystości wręczono świadectwa ukończenia szkoły uczniom klas trzecich gimnazjum, zaś najlepsi z nich otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Uczniowie klas trzecich gimnazjum również złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i stali się absolwentami Gimnazjum w Narwi.

Zakończenie roku szkolnego

W tym roku na wniosek dyrektora szkoły samorząd Gminy Narew wyróżnił w sposób szczególny uczennicę ze szkoły podstawowej oraz czterech absolwentów Gimnazjum w Narwi. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysokie wyniki na egzaminach końcowych oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych nagrody otrzymali:

  • Izabela Stulgis - uczennica klasy VI szkoły podstawowej,
  • Patryk Chodakowski - uczeń klasy I gimnazjum
  • Krystian Poskrobko - uczeń klasy II gimnazjum
  • Dawid Alimowski - uczeń klasy III gimnazjum
  • Weronika Julia Pogorzelska - uczennica klasy III gimnazjum

Zakończenie roku szkolnego

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym Weronika Julia Pogorzelska i Dawid Alimowski uzyskali tytuł „Złotego Absolwenta” Gimnazjum w Narwi.

Zakończenie roku szkolnego

Listami pochwalnymi samorząd Gminy Narew wyróżnił rodziców najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wójt Gminy Narew nagrodził również następujących nauczycieli: Panią Ninę Abramiuk, Panią Olgę Hewa, Panią Ewę Alimowską, Panią Dorotę Małgorzatę Szamborską, Panią Karolinę Wachol-Worończuk oraz Pana Mirosława Chilimoniuk.

Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi wręczył doroczną nagrodę dyrektora szkoły nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym wyróżniali się w wykonywaniu swoich obowiązków, a także w dużym stopniu przyczynili się do sukcesów swoich uczniów. Dyrektor podziękował również i wyróżnił rodziców, którzy aktywnie współpracowali ze szkołą. W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej dyrektor podziękował sponsorom za całoroczną współpracę i zaangażowanie w sprawy szkoły.

 Zakończenie roku szkolnego

Na zakończenie uroczystości najlepsi uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum otrzymali nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia w konkursach.

Zakończenie roku szkolnego

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz udanych i słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ