Dnia 20 stycznia 2007 roku w świetlicy środowiskowej przy Filii Bibliotecznej w Trześciance odbyło się noworoczne spotkanie pt. "Szczodry Wieczar".

Spotkanie noworoczne w Trześciance 

W wykonaniu dzieci i młodzieży można było obejrzeć wspaniałe scenki noworoczne związane z pożegnaniem starego i powitaniem nowego roku. Z koncertami kolęd wystąpiły także chóry RAMONKA i ZARANOCZKA z Łosinki pod dyrygenturą Marii Radczuk.