27 czerwca 2014 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi. Młodzież, rodziców, nauczycieli i przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Jerzy Ostapczuk, który podsumował miniony rok szkolny. Na tegorocznej uroczystości obecni byli min. Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, Sekretarz Urzędu Gminy Narew Wojciech Popławski, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, księża z parafii znajdujących się w Gminie Narew, a także licznie przybyli rodzice.

Zakończenie roku szkolnego

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymali uczniowie klas szóstych, a najlepsi szóstoklasiści otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Świadectwa wręczono również uczniom klas trzecich gimnazjum, zaś najlepsi z nich otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Podczas uroczystości odbyło się też ślubowanie na sztandar szkoły absolwentów klas szóstych szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum.

Zakończenie roku szkolnego

W tym roku na wniosek dyrektora szkoły samorząd Gminy Narew wyróżnił w sposób szczególny dwie uczennice ze szkoły podstawowej oraz trzy uczennice i jednego ucznia z gimnazjum. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wysoki wynik na sprawdzianie końcowym nagrody otrzymały uczennice klasy VI: Ewa Maria Gryniewicka oraz Gabriela Goralewska. Nagrodzono też uczennice klasy III gimnazjum: Michalinę Milenę Jarmocik, Martynę Poskrobko i Justynę Szelengowicz oraz Damiana Załuskiego – ucznia klasy III gimnazjum. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym uzyskali oni tytuł „Złotego Absolwenta” Gimnazjum w Narwi.

Zakończenie roku szkolnego

Listami pochwalnymi samorząd Gminy Narew wyróżnił rodziców najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum: Państwa Irenę i Jana Gryniewickich, Państwa Ewę i Grzegorza Goralewskich, Państwa Agnieszkę i Mirosława Jarmocik, Państwa Ewę i Eryka Poskrobko, Państwa Janinę i Mirosława Szelengowicz oraz Państwa Lenę Maksymiuk-Kojło i Mirosława Kojło. Dyplomy uznania przekazane zostały także nauczycielom, których uczniowie uzyskują tytuły laureatów w konkursach przedmiotowych: Pani Ewie Alimowskiej i Pani Dorocie Małgorzacie Szamborskiej. Natomiast Panie Alina Ostaszewska i Maria Iwaniuk otrzymały dyplomy uznania za całokształt pracy zawodowej.

Zakończenie roku szkolnego

Na zakończenie uroczystości najlepsi uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum otrzymali nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz udanych i słonecznych wakacji.