20 lutego 2013 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się pierwsze spotkanie uczniów klas I-III, nauczycieli oraz rodziców w ramach międzyszkolnej integracji. Do naszej szkoły przyjechali goście ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie. Gości przywitał zastępca dyrektora szkoły Pan Igor Łukaszuk oraz Pani Nina Abramiuk.

Międzyszkolne spotkanie integracyjne

W świat baśni wprowadził wszystkich zebranych uczeń klasy V Krystian Poskrobko. Zaprezentował on gawędę pt. „Razumny mużyczok”. Kolejnym punktem spotkania był występ młodych aktorów z Michałowa, którzy zaprezentowali dwa przedstawienia: „Cyrk” pod kierownictwem A. Bogdanowicz oraz „Jak pamahali babuli” pod kierownictwem E. Romańczuk.

Międzyszkolne spotkanie integracyjne

Występ uczniów rozbawił zgromadzoną publiczność niemal do łez oraz spotkał się z wielkim aplauzem ze strony nauczycieli, uczniów i rodziców. Po występach zaczęła się wspólna zabawa. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w grach muzyczno-ruchowych, które to okazały się dla nich niezwykłym doświadczeniem.

Międzyszkolne spotkanie integracyjne 

Spotkanie przebiegało w wyjątkowo radosnej atmosferze, humory dopisywały aktorom i widowni. Na twarzach wszystkich dzieci zagościło zadowolenie i uśmiech, który okazał się najpiękniejszym elementem wizyty uczniów z Michałowa. Zorganizowane w atrakcyjny sposób spotkanie miało na celu zapoznanie się rówieśników podczas wspólnej zabawy.

Międzyszkolne spotkanie integracyjne 

Po dniu pełnym wrażeń goście z Michałowa udali się do szkolnej stołówki, gdzie czekał na nich pyszny obiad i słodki poczęstunek. Radości i wdzięczności było co nie miara. Za pyszny poczęstunek goście podziękowali pięknym śpiewem, wykonując utwory w języku polskim, a także w języku białoruskim. Ukoronowaniem spotkania były podziękowania gości z Michałowa, którzy wręczyli nauczycielom dyplomy. Uczniowie z naszej szkoły otrzymali zaproszenie, by na wiosnę odwiedzić Szkołę Podstawową w Michałowie.

Międzyszkolne spotkanie integracyjne 

W taki oto sposób dobiegło końca spotkanie obu szkół, podczas którego dzieliliśmy się radością i własnym bogactwem, w myśl towarzyszącej spotkaniu dewizy: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Spotkanie integracyjne zorganizowały wychowawczynie klas drugich Pani Nina Abramiuk oraz Pani Halina Łapińska.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie tekstu: Paulina Derpeński