15 lutego 2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi odbył się konkurs recytatorski „Ojczyste słowo” i „Gawęda białoruska – Narew 2013”. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum.

Konkursy krasomówcze w j. białoruskim

W konkursie „Ojczyste Słowo” wzięło udział 25 recytatorów. Przygotowywali się oni pod kierunkiem nauczycieli języka białoruskiego. Przy ocenianiu poszczególnych wystąpień komisja brała pod uwagę kulturę słowa, wyraz artystyczny oraz dobór i interpretację utworów.

Konkursy krasomówcze w j. białoruskim

Recytatorów i gawędziarzy oceniało jury w składzie: Nina Abramiuk, Alina Pleskowicz i Edyta Pokorska. Obrady komisji zaowocowały następującym werdyktem:

Klasy I-III Szkoły Podstawowej

Grand Prix:

 • Martyna Czelejewska – klasa I
 • Kornelia Anita Poroc – klasa III

I miejsce: 

 • Klaudia Nikonczuk – klasa I
 • Jakub Kurianowicz – klasa III

II miejsce:

 • Julia Paszkowska – klasa III

III miejsce: 

 • Janusz Bańkowski – klasa II

Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej

Grand Prix:

 • Krystian Poskrobko – klasa V

II miejsce: 

 • Agnieszka Pietruczuk – klasa V
 • Magdalena Nikonczuk – klasa V

Gimnazjum:

II miejsce: 

 • Jan Oksentiuk – klasa II

III miejsce:

 • Edyta Romaniuk – klasa II

Wyróżnieni uczniowie będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach rejonowych.

 

Konkurs pt. „Gawęda – Narew 2013” był skierowany był do klas I – VI szkoły podstawowej i gimnazjum, a przystąpiło do niego 7 uczniów. Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Grand Prix:

 • Krystian Poskrobko – uczeń klasy V szkoły podstawowej

I miejsce:

 • Kornelia Anita Poroc – uczennica klasy V szkoły podstawowej

II miejsce: 

 • Julia Szklarzewska - uczennica klasy III szkoły podstawowej

III miejsce:

 • Jan Oksentiuk – uczeń klasy II gimnazjum

Laureaci gawędy wzięli udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 22 lutego 2013 roku w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce.

Konkursy krasomówcze w j. białoruskim

Oto wyniki z eliminacji powiatowych „Gawęda białoruska – Hajnówka 2013”:

Szkoła Podstawowa

 • II miejsce – Krystian Poskrobko
 • III miejsce – Kornelia Anita Poroc, Julia Szklarzewska

Gimnazjum 

 • III miejsce – Jan Oksentiuk

Opracowanie: Nina Abramiuk